Na čekané

Vzhlížeme k mrakům, sledujeme radar, vítr na lysé slábne, buřiny jsou od žiliny k jablunkovskému výběžku. Zatím odkládáme.

Odkládáme

Zatím odloženo na 11:30, trošku nám na lysé fouká. Buřiny, které nám poslal z Bratislavy Lukáš Benedikt nás zatím dle radaru snad minou – postupují čistě severně.
Vysíláme chrousta napodruhé na průzkum podmínek.

Před briefingem

Máme před briefingem, který je dnes v 9:30. Tratě vám dnes rozdáme až na gridu po další poradě s meteorologem. Denní briefing dne 5 můžete shlédnout vpravo v záložce INFO.

Skládáme

Skládáme – v 8:00 otevření hangáru, 8:30 otevření gridu a dnes v 9:30 briefing. Uvidíme co udělá počasí ale něco krátkého by se mělo stihnout.